Henk Lemckert Directeur Omroep Brabant

Voorwoord Directie

Omroep Brabant heeft een goed jaar achter de rug. Er is op journalistiek vlak veel gebeurd en meer dan ooit heeft de redactie eigen verhalen gemaakt die van belang zijn voor onze provincie. De reorganisatie van de redactie die halverwege vorig jaar is ingezet werpt de eerste vruchten af. De kracht van Omroep Brabant is op web en app nog groter geworden. De jongste bereikcijfers laten dat ook zien. De centrale redactie produceert uitsluitend voor online. Radio en televisie zijn afnemers geworden van dit product. Ook zitten onze journalisten nog dieper in de haarvaten van de samenleving. Een grote groep regioverslaggevers werkt vanuit een vast gebied in Brabant en bericht op dagelijkse basis over de belangrijkste of meest indrukwekkende zaken. De komst van deze regioverslaggevers is vergezeld gegaan van een grote mediacampagne. Bedrijfsbreed wordt alweer enige tijd gewerkt met de (journalistieke) visie en missie die bol staan van ambitie en die heel nadrukkelijk contact zoeken met de Brabander. Het zijn juiste die vele Brabanders die maken dat Omroep Brabant op dagelijkse basis zijn journalistieke werk kan doen. Daarbij is het van belang dat we als het grootste publieke nieuwsmerk van Brabant weten wat er leeft in de provincie maar dat we ook weten wat het publiek, onze klant, van ons verlangt. Daarom doet Omroep Brabant regelmatig onderzoek naar de behoeften van het publiek. Die onderzoeken worden gehouden onder het vaste publiek maar zeker ook onder potentiële nieuwe klanten.

Op het landelijke politieke toneel heeft minister Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vorig jaar zijn visiebrief gepubliceerd. Hierin wordt het belang van de regionale journalistiek onderstreept. De minister vraagt ons om op korte termijn te komen met een plan om samen met de NPO te gaan acteren op een landelijk televisienet. Dit is iets anders dan de realisatie van de nieuwvensters aansluitend op het NOS-journaal. De plannen voor die regionale vensters zijn nog niet van tafel maar het ziet er niet naar uit dat ze er ooit zullen komen. De technische realisatie wordt te duur en de minister heeft hiervoor geen extra middelen beschikbaar. Ook online wordt de samenwerking met de NOS en mogelijk met NPO-start verder uitgebreid. In eigen provincie zoekt Omroep Brabant nadrukkelijk de samenwerking op met lokale omroepen en niet te vergeten met het onderwijs.


Omroep Brabant is van oudsher een sterk merk dat nog altijd groeit in bereik.

Publieksevenementen

Voor Omroep Brabant blijft het van groot belang om evenementen in de provincie te registreren. De omroep wil aanwezig zijn op evenementen waar veel Brabanders samenkomen en waar de Brabantse identiteit wordt uitgedragen. Aan de reacties van de Brabanders valt op te merken dat dit enorm wordt gewaardeerd. Carnaval blijft een terugkerend hoogtepunt en dat geldt evenzeer voor Brabantsedag en het Bloemencorso Zundert. Maar ook de zelf georganiseerde verkiezing van de Brabander van het jaar en Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje zijn steeds opnieuw weer een hoogtepunt. Voor het derde achtereenvolgende jaar was Omroep Brabant prominent aanwezig op de Margriet Winterfair in de Brabanthallen in Den Bosch. Dit evenement trekt steeds meer publiek dat naast een bezoek aan de beurs ook veel interesse heeft in de omroep.

Programmering

De programmering van Omroep Brabant is vooral gericht op het brengen van nieuws en het uitzenden van programma’s ter versterking van de Brabantse (culturele) identiteit. Deze aspecten behoren tot de corebusiness van iedere publieke regionale omroep en verdienen daarom de volledige aandacht van de redactie. De focus van de redactie ligt vooral op het online-domein. Het brengen van nieuws en video van dichtbij is voor veel mensen de belangrijkste reden om Omroep Brabant online te raadplegen. In het afgelopen jaar is ook veel aandacht besteedt aan het maken van eigen journalistieke verhalen. Het publiek weet dit overduidelijk te waarderen. Ook via sociale media weten mensen de omroep te vinden en interacteert de redactie op haar beurt met het publiek. Radio en televisie worden als traditionele media zeker niet vergeten. Zowel voor radio als televisie is de programmering in het afgelopen jaar vernieuwd. De radioprogrammering heeft een complete make over gekregen en op televisie zijn veel nieuwe programma’s van start gegaan.

Calamiteiten

Omroep Brabant is de calamiteitenzender voor de provincie Noord-Brabant. Samen met de veiligheidsregio’s wordt in het onverhoopte geval van een calamiteit de bevolking op de hoogte gehouden. Op landelijk niveau is een herzien convenant tussen omroepen en overheden gemaakt dat als uitgangspunt kan dienen voor hernieuwde afspraken tussen Omroep Brabant en de Brabantse veiligheidsregio’s.

Organisatie

De reorganisatie van de redactie is in 2019 afgerond en wordt momenteel geëvalueerd. Een voorzichtige eerste conclusie is dat deze heeft geleid tot de gewenste extra productie voor online. Daarnaast zijn veel meer eigen journalistieke verhalen geproduceerd door het opzetten van een researchredactie en het stationeren van verslaggevers in een eigen gebied.

De afdeling Mediafaciliteiten is zit midden in een traject waarbij zelfredzaamheid van alle medewerkers een belangrijk speerpunt is. Daarnaast krijgen medewerkers van de afdeling AV/ICT een andere rol met meer zelfstandigheid en meer ruimte om met projecten aan de slag te kunnen. De praktijk bij de invoering hiervan bleek weerbarstiger dan verwacht waardoor de afronding van dit proces is verschoven naar 2020.

De fusie van de afdelingen Marketing en Sales blijkt een succes. De praktijk wijst uit dat Marketing en Sales elkaar steeds meer nodig hebben om onder meer een goede omzet te garanderen. De cijfers van 2019 laten zien dat dit naar behoren heeft gefunctioneerd. Voor komend jaar wordt op Sales verder ingezet op het ontzorgen van de klant. Marketing gaat de redactie vaker aan de voorkant van advies voorzien bij het ontwikkelen van nieuwe programma’s.

Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers blijft een terugkerend punt van aandacht. Dat geldt ook voor de weerbaarheid van collega’s die in het veld maar ook via sociale media steeds vaker te maken krijgen met (verbaal) agressieve personen. Een veiligheidscommissie bestaande uit medewerkers, leidinggevenden en afd. HR houdt daarnaast ook zelf vinger aan de pols en adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd over mogelijke onderwerpen.

Omroep Brabant beschikt over een eigen compliance regeling. Deze wordt periodiek geactualiseerd en onder de aandacht gebracht van de medewerkers.

De wijze waarop freelancers voor Omroep Brabant kunnen werken wordt vanwege regelgeving steeds complexer. Na het inwinnen van deskundig advies en in overleg met de collega’s in de sector zal hier in 2020 nieuw beleid voor worden gemaakt.

Omroep Brabant heeft een druk jaar achter de rug is. Na jarenlang gesprekken voeren over een toekomst waarbij derden betrokken zouden zijn is de omroep uiteindelijk zelfstandig gebleven. Dit betekende dat een inhaalslag gemaakt diende te worden in de eigen organisatie. Ik ben verheugd om te constateren dat, door het harde werk van een ieder, de organisatie weer volop vooruit kan kijken. Omroep Brabant is van oudsher een sterk merk dat nog altijd groeit in bereik. Met trots zijn we ook in de komende jaren het belangrijkste publieke nieuwsmerk van de provincie Noord-Brabant. Een journalistiek bedrijf waar de Brabander op kan en mag rekenen.


De omroep wil aanwezig zijn op evenementen waar veel Brabanders samenkomen...

Toekomst

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag is Nederland, en Brabant in het bijzonder, getroffen door de Coronacrisis. De crisis heeft ook bij Omroep Brabant tot maatregelen geleid waarbij alles in het werk wordt gesteld om de bedrijfsvoering te garanderen en om de zorgplicht naar onze medewerkers waar te maken. Ook wanneer de crisis achter de rug is zullen de gevolgen nog voelbaar zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat de omroep hier goed uit zal komen. Omroep Brabant kijkt uit naar de introductie van het nieuwe online-platform. Meteen na oplevering, halverwege 2020, zal door middel van aanvullend onderhoud extra aandacht worden geschonken aan de verdere personalisatie van web en app. De klant krijgt hierdoor nog meer het gevoel zelf te kunnen bepalen waaraan hij of zij behoefte heeft bij het consumeren van nieuws. Het is een bewuste keuze om dit stap voor stap te doen zodat de gebruiker de tijd heeft om te wennen. Het nieuwe platform moet de komende jaren hét uithangbord worden voor alle online-activiteiten van Omroep Brabant. Voor wat betreft de interne bedrijfsvoering staat dit jaar de oplevering van het Strategisch Personeel Plan hoog op de agenda. Zodra het plan is geaccordeerd zal het worden vertaald in beleid en worden ingebed in de organisatie. Ook de informatiebeveiliging verdient de volle aandacht, nu en in de komende jaren. Er is bewust gekozen om een roadmap op te stellen die verder reikt dan alleen 2020. Informatiebeveiliging wordt in de komende jaren door alle technische ontwikkelingen steeds belangrijker. Dat brengt mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. Dit jaar moet ook een besluit worden genomen over de huisvesting van de omroep. Vanwege een aflopend huurcontract moet een keuze worden gemaakt tussen blijven (en verbouwen) of verhuizen. Allereerst is de impact van dit besluit natuurlijk van groot belang voor de medewerkers. Daarnaast mag worden verwacht dat Omroep Brabant een besluit neemt dat past bij een publiek gefinancierde organisatie. Later dit jaar zullen voor het eerst prestatieafspraken worden gemaakt met de overheid. Dit is nieuw voor Omroep Brabant en voor alle andere regionale omroepen. De overheid heeft hiermee een instrument om de regionale publieke omroep “af te rekenen” op de gemaakte afspraken. Dat is goed uit het oogpunt van transparantie maar omdat het nieuw is brengt het ook een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee. Het is belangrijk om toe te zien dat de afspraken die we maken met de overheid realistisch en haalbaar zijn. Omroep Brabant zal zich als grootste regionale omroep van Nederland hard maken voor een stevige positie van de publieke regionale omroep in Nederland. Landelijke, regionale en lokale onafhankelijke journalistiek is van groot belang voor het goed functioneren van onze democratie. Omroep Brabant is het, als enige Brabant-brede mediabedrijf, aan haar stand verplicht het hele jaar door, of het nu overdag of in de nacht is, verslag te doen van alle relevante nieuwsfeiten in de provincie. Daarnaast wil de omroep ook in de toekomst een belangrijke factor zijn in het samenbrengen van de Brabanders.


De omroep wil een belangrijke factor zijn in het samenbrengen van de Brabanders.