Arnoud Versluis Voorzitter Regionale Mediaraad

Regionale Mediaraad

Vernieuwing is kenmerkend geweest voor het afgelopen jaar. De Regionale Mediaraad (RMR) mocht vier nieuwe leden verwelkomen en heeft nu een volledige bezetting van 12 leden conform de statuten van Omroep Brabant. De RMR is hiermee op juiste wijze vertegenwoordigd naar stromingen en regio-afvaardiging binnen de Provincie. Het rooster van aftreden is bijgesteld en biedt nu ruimte voor een evenwichtige uittreding voor de komende jaren. Daarnaast heeft de RMR haar eigen Huishoudelijk Reglement geactualiseerd en vervolgens in november in zijn geheel opnieuw vastgesteld. Het afgelopen jaar lag de focus ook op het programmabeleid tijdens de vergaderingen van de RMR van Omroep Brabant. De raad heeft meerdere programma’s (o.a. I AM booming', 'Sloop of Hoop', 'Natuurrijk’ en 'Schapenheld') geëvalueerd, bediscussieerd en gewogen aan de hand van de kernwaarden van de omroep: Brabants, Betrokken, Kritisch, Gedreven en Vernieuwend. Uit de inhoudelijke discussie heeft de RMR vastgesteld dat het mediabeleid van de omroep voldoet aan de opdracht die de Mediawet aan de Omroep stelt. Voor het komende jaar gaat de RMR het beoordelingssysteem verder verfijnen om de kwaliteit en objectiviteit nog meer te borgen.

De contacten met de hoofdredactie, in de persoon van Renzo Veenstra en aanwezig bij alle vergaderingen, waren in 2019 wederom kwalitatief en transparant van inhoud. De RMR heeft ook een bijeenkomst georganiseerd met de Raad van Toezicht van Omroep Brabant voor een informele kennismaking. Dit draagt bij aan de goede contacten tussen de RMR, directie, hoofdredactie en de Raad van Toezicht. Het biedt inzicht en respect voor de eigen rollen. In november is er een informatief bezoek gebracht aan Provinciale Staten tijdens een commissievergadering. Dit maakt onderdeel uit van het periodiek overleg tussen RMR en de Provincie. De RMR heeft het jaarplan 2020 van de Omroep goedgekeurd en is zeer positief over de te volgen strategie. Een nieuwe structuur om het beste mediabedrijf van de Provincie te zijn, midden in de samenleving te staan, om de Brabander te binden met unieke content, op innovatieve wijze. Met een nieuwe website en app die in 2020 klaar moeten zijn. We kijken uit naar relevante verhalen van Omroep Brabant, met verdieping en duiding via de aangeboden (online) platforms en met een luisterend oor naar de doelgroep.