Carlo van Acker Manager Mediafaciliteiten

Mediafaciliteiten

Het afgelopen jaar heeft de afdeling mediafaciliteiten, naast het op niveau houden, van de geleverde producten en diensten gewerkt aan verbeteren de interne organisatie en processen rondom informatieopslag en -beveiliging. Daarnaast is gewerkt aan:

IT- en mediatechniek

Mediafaciliteiten heeft uitvoering geven aan de reorganisatie van IT- en mediatechniek. Het belangrijkste doel van de herinrichting was een het creëren van een meer wendbare en flexibele werkwijze richting de ander afdelingen van Omroep Brabant, maar tegelijkertijd werken volgens gestructureerde processen aan de achterzijde vanwege de steeds maar complexer wordende technieken. Om deze nieuwe werkwijze te realiseren is de afdeling opgesplitst in twee teams. Het team support dat zich met name bezighoudt met de dagelijkse afhandeling meldingen en een team specialiteiten die werkt aan complexere verstoringen en projecten. Het teams support heeft een eigen coördinator gekregen om de continuïteit van de geleverde diensten op niveau te houden.

Operationeel

Deze afdeling (camera, editing etc.) ziet hun takenpakket veranderen vanwege de verschuiving naar online en het feit dat technische handelingen vaker door redacteuren zelf uitgevoerd kunnen worden. In 2019 zijn dan ook gestart met het onderzoeken hoe die rollen er in de toekomst uit gaan zien. Een mooi voorbeeld daarvan is de inzet van de online editor sinds het najaar. Een editor die op de redactie werkt en samen met een redacteuren onlinevideo’s produceert. Dat levert aan beide zijden voordelen op: het werk van de editor wordt verrijkt en de redactie heeft dichtbij een medewerker die gebruikersondersteuning kan bieden.

Informatiebeveiliging

Het verbeteren van de informatiebeveiliging heeft veel aandacht gevraagd van de afdeling afgelopen jaar. Deze stap was noodzakelijk vanwege de toenemende risico’s op dit gebied, inzet van meer clouddiensten tijdens de werkzaamheden door de verschillende afdelingen. In samenwerking met specialisten van het bureau Improven is een roadmap ontwikkeld en zijn diverse verbeteringen doorgevoerd.

Online omgeving

In het voorjaar van 2019 heeft de Omroep Brabant besloten om zelfstandig de ontwikkeling van app en website te gaan realiseren in plaats van het aangaan van een samenwerking met andere regionale omroepen. Daarvoor is een aanbestedingstraject doorlopen, waarna aan leverancier Triple IT de opdracht is gegund als partner voor onze onlineproducten. Hun eerste opdracht is de ontwikkeling van nieuwe apps en website die in het voorjaar van 2020 opgeleverd zullen worden. Tegelijkertijd met de start van de ontwikkeling van de nieuwe website en apps verandert ook de aansturing richting de leverancier voor de ontwikkeling ervan. Redactie en marketing zullen de inhoudelijke richting bepalen, maar uitvoering wordt belegd bij mediafaciliteiten. Het doel daarvan is dat functionaliteiten zo effectief, efficiënt en vooral ook veilig worden geïmplementeerd. Om aan deze rol invulling te geven heeft mediafaciliteiten sinds kort een product owner in het team IT- en mediatechniek die het proces van (door)ontwikkeling van website en app ondersteund. Concluderend kunnen we vaststellen dat het jaar 2019 met name in het teken heeft gestaan van het klaarmaken van de afdeling en diensten voor de toekomst. Daar zullen we ook in 2020 vervolg aangeven.