Per 31 december 2019

De Regionale mediaraad dient representatief te zijn voor de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de provincie. Bij elke vacature wordt dan ook rekening gehouden met de mogelijkheid de representativiteit van de Regionale mediaraad te verfijnen. Daarom is een overzicht van de vertegenwoordiging van de stromingen in de Regionale mediaraad van belang.