Kijkcijfers

Bereik en profiel

Het weekbereik liet in 2019 een daling zien. In 2018 haalden we een gemiddeld weekbereik van 43%, dit is gedaald naar 38% in december 2019.

De samenstelling van ons kijkpubliek is licht veranderd. In 2019 keken iets meer mannen (52%) dan vrouwen (48%) naar Omroep Brabant. In 2018 was deze verdeling nog gelijk. Een ruime meerderheid (57%) is tussen 45 en 75 jaar oud. Wat betreft het opleidingsniveau van onze kijkers vond er een kleine verschuiving plaats: van laagopgeleid naar hoog- en middel opleidingsniveau. Ruim een kwart is hoogopgeleid en de helft van onze kijkers heeft een middel opleidingsniveau.

Weekbereik

Waardering

De kijkers van Omroep Brabant geven de zender een gemiddeld rapportcijfer van 7,4. Dit is gelijk aan het rapportcijfer van 2018. Voor de tv-programma’s, een fractie hoger dan de 7,3 in 2017. Brabant Nieuws en Bureau Brabant (beiden 8.1), werden het best gewaardeerd, gevolgd door ’t Brabants Buske, Hart voor Muziek en Brabant Remembers (allen 7.8).

Luistercijfers

Het gemiddelde weekbereik* van Omroep Brabant Radio was stabiel in 2019 en lag rond 23%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van een jaar geleden. Door een nieuwe meetmethode waren de gegevens van mei en juni niet betrouwbaar en zijn deze buiten beschouwing gelaten.

Weekbereik radio

Het radiopubliek bestond in 2019 uit iets meer mannen dan vrouwen, net als vorig jaar. Een ruime meerderheid van de luisteraars (55%) is tussen 45 jaar en 75 jaar oud. Desondanks zien we de luistergroep wat verjongen: de groep 31-44 jaar is gegroeid ten koste van de groep 45-59 jaar.

Het gemiddelde marktaandeel van Omroep Brabant Radio kwam in 2019 uit op 6.4 (NLO/GfK, 10+). In 2018 was dat 5.9. Omroep Brabant is daarmee de zesde radiozender in Brabant, achter Radio 2, Radio 538, Qmusic, Sky Radio en Radio 10. *Bron: Motivaction bereiksonderzoek, met uitzondering van radio-marktaandeel (NLO/ GfK)