Albert Smeitink
Manager Marketing & Sales

Aandacht voor regionale MKB’ers

Een belangrijke taak voor de afdeling Sales van Omroep Brabant Reclame is het aanbieden van reclamemogelijkheden op onze platvormen Online, Radio en TV. Door een indeling van onze provincie naar 4 regio’s voor Radio en TV en de mogelijkheid om online zelfs op gemeenteniveau reclame te kunnen aanbieden, zijn wij er voor lokale, regionale maar ook landelijke MKB’ers. Vol aandacht en oprechte interesse in hun onderneming adviseren wij ze graag om hun reclame-investering tot zijn recht te laten komen in een medialandschap dat erg in beweging is. Onze accountmanagers staan dagelijks klaar, met ondersteuning van de binnendienst, een actieve rol hierin te pakken. Die aanpak heeft er in geresulteerd dat het salesteam in 2019 haar omzetdoel heeft behaald. Dit ondanks een aantal personele mutaties bij zowel binnen- als buitendienst. Omdat de salesorganisatie alleen kan groeien als de medewerk(st)ers groeien is er een volledig salesprogramma doorlopen om kennis en vaardigheden door te ontwikkelen. Een professionele salesorganisatie verdient als ondersteuning een goede website voor het bereiken en informeren van nieuwe klanten. Daarnaast is er geïnvesteerd in een data gestuurde aanpak die sales helpt de juiste keuzes te maken in klantbenadering. Afsluitend kijken we terug op een mooi jaar en vol vertrouwen gaan we 2020 in!

Marketing volop in beweging!

Vorig jaar zijn we gestart met de transformatie naar een proactief adviserend team. Marketing zoekt naar de samenwerking in de driehoek redactie, sales en marketing. We willen de smeerolie zijn tussen de diverse disciplines om de motor optimaal te laten draaien. En we durven te stellen dat we goed op weg zijn! De samenwerking is geïntensiveerd. We trekken gezamenlijk lering uit onderzoek en we hebben werksessies maandelijks ingepland om de resultaten te duiden en samen koers te bepalen voor de volgende periode(s). Campagnematig hebben we op de belangrijkste pijlers ingezet. Noemenswaardig zijn de uitingen rondom de nieuwe radioprogrammering en de regioverslaggevers. Maar ook de marketing ondersteuning bij projecten als Brabant Bevrijd, Margriet Winter Fair en Carnaval 11/11 leverde veel aandacht op. Het team heeft door een cursus planmatig/projectmatig werken geleerd op een gestructureerde basis te denken en te handelen. Het resultaat was dat we in staat waren tijdig te leveren. Die “rust” kwam de kwaliteit ten goede! Marketing ziet uit naar het jaar 2020 om er weer een heel mooi jaar van te maken!


We willen de smeerolie zijn tussen de diverse disciplines...