Social Media cijfers

De groei op Facebook nam in 2018 geleidelijk af, maar op Instagram nam de groei daarentegen enorm toe. De verklaring hiervoor is dat steeds meer mensen Instagram omarmen als favoriete social media platform, waar Facebook steeds meer aan terrein begint te verliezen.


Het aantal volgers groeide op Instagram groeide met 76% van 35.000 naar 62.000. Het aantal ‘fans’ op Facebook groeide significant minder hard: van 211.000 naar 229.000, een groei van ruim 8%.

Ook YouTube (+44%) groeide flink wanneer je kijkt naar het aantal abonnees. Twitter was het platform met de minste groei. Het aantal volgers nam met 0.3% toe.


Ook in 2018 was Facebook voor Omroep Brabant het sociale media-kanaal waar we de meeste mensen mee wisten te bereiken. Met in totaal de in totaal 2.700 berichten kwamen we cumulatief op 287 miljoen tijdlijnen terecht. Dat betekent dat het gemiddelde bereik van een bericht op 107.000 lag.

De berichten op Facebook met het grootste bereik waren:

1e plaats

Groene Bossche bol

2e plaats

Anti-katerontbijt Betty

3e plaats

Helemaal los op je eigen Dominator-festival

Op Instagram zijn in 2018 in totaal 969 berichten gepubliceerd. Dat zijn er dus bijna drie per dag. Onderstaande afbeelding geeft de berichten weer die het op basis van het totale aantal interacties het meest zijn gewaardeerd onder ons publiek.

De berichten op Instagram met het meeste interacties:

1e plaats

Terminaal zieke Lucas heeft de dag van zijn leven gehad

2e plaats

Pas op! De vloer is lava!

3e plaats

2-jarige opgepakt door politie