Arnoud Versluis
Voorzitter Regionale Mediaraad

Regionale Mediaraad

Het afgelopen jaar stond in het teken van de kennismaking. Allereerst met de komst van de nieuwe hoofdredacteur Renzo Veenstra. Met zijn aantreden is er binnen Omroep Brabant een proces gestart om de kernwaarden van Omroep Brabant opnieuw te definiëren. In een constant veranderende (media) wereld is het belangrijk om te blijven reflecteren op hetgeen wie je bent en wat je doet. Er zijn inspirerende sessies georganiseerd met de medewerkers van Omroep Brabant en waarbij ook de Regionale Mediaraad (RMR) betrokken is geweest en haar inbreng heeft gehad.


Het is voor de RMR een goed jaar geweest wat betreft participatie met de hoofdredacteur en de wijze waarop wij onze taak, het toetsen en evalueren van het programmabeleid, tot uitvoer hebben kunnen brengen. De RMR is in 2018 met een toetsingsmethodiek gestart waarbij de leden periodiek de TV-, radio- en online programmering van Omroep Brabant (interactief) beoordelen aan de hand van de kernwaarden van de omroep: Brabants, Betrokken, Kritisch, Gedreven en Vernieuwend. De RMR kiest samen met de hoofdredactie de programma’s die worden beoordeeld. De mediaraad heeft in 2018 vier keer vergaderd. De algemene conclusie van deze bijeenkomsten met de hoofdredactie is dat Omroep Brabant opereert binnen de geldende media wettelijke richtlijnen. Daarnaast is de mediaraad verheugd te zien dat de omroep met nieuwe innovaties probeert om het publiek optimaal te bedienen op de daarvoor geëigende kanalen.

Daarnaast is er ook kennis gemaakt met 5 nieuwe leden binnen de RMR. Na een intensieve selectie procedure zijn we verheugd dat we weer op volle sterkte zijn en we met elkaar constructief en kritisch blijven kijken naar het media aanbod van de omroep. Dat doen we graag met alle stakeholders om de kwalitatieve samenwerking ook naar de toekomst te blijven omarmen.


De RMR is tevreden met het feit dat we weer vooruit kunnen kijken en kunnen werken aan de invulling van de uitdagingen die in het strategische plan Omroep Brabant 2019-2021 zijn neergelegd. Omroep Brabant timmert aan de weg en is online een serieuze en gewaardeerde nationale speler getuige de recente samenwerking met de NOS op online. Hetgeen aansluit bij de mindset: ‘online en social first’.


Of er de komende periode nog kennismakingen zijn? Vast en zeker. We kijken uit naar de ontmoeting met de Statencommissie van de Provincie maar ook met de collega’s van Omroep Brabant. Door de dialoog aan te gaan kunnen we veel van elkaar leren en inspelen op de uitdagingen die op ons pad komen.