Koen Wijn
Voorzitter Redactieraad

Redactieraad

Een solide basis voor de komende jaren vormen. Dat was een wens die de redactieraad vorig jaar uitspraak in ditzelfde stukje. Het jaar 2018 is gebruikt om dit handen en voeten te geven. Er is een begin gemaakt met het vormgeven van een nieuwe redactiestructuur. Hoewel het grootste deel nog zijn beslag moet krijgen, zijn er al wel nieuwe leidinggevenden benoemd. Bij de sollicitatieprocedure is de redactieraad nauw betrokken. De nieuwe ploeg kan in het huidige jaar met ‘hun’ redactie aan de slag om de rijen te sluiten en samen de nieuwe plannen vorm te geven.

Waar we vorig jaar opschreven dat het belangrijk is om ‘te blijven schaven’ aan programma’s, hebben we in 2018 ook niet stilgezeten. Na veel overleg is besloten om het cross mediale programma ‘Wakker’ in 2019 terug te brengen naar alleen de radio. Kijkend naar het publiek en toegevoegde waarde op de televisie was dit in de ogen van de redactieraad ook de enige juiste keuze.

“Zoveel mogelijk Brabanders bereiken via al onze kanalen.”

Het maken van keuzes is overigens iets wat als rode draad door het redactiebestaan loopt. Zo is het publiek van Omroep Brabant in groten getale via het wereldwijde web te bereiken. Daarom is het afgelopen jaar gebruikt voor het uitbouwen van de online-kanalen. Er is een nieuwe app gelanceerd met meer keuzemogelijkheden en ook onze social-kanalen blijven met de tijd meegroeien. Het is dan ook niet vreemd dat de keuze is gemaakt om deze uitingen het komende jaar te versterken zodat we Brabant goed kunnen blijven informeren en zoveel mogelijk Brabanders bereiken via al onze kanalen.


Dit zal zijn beslag gaan krijgen in het komende jaar. Uiteraard hopen we dat er nog veel goeds en moois gaat volgen.