Albert Smeitink
Manager Marketing & Sales

Omroep Brabant Reclame in transitie!

Een sterk veranderend medialandschap vraagt van Omroep Brabant Reclame dat ze meebeweegt. De wens blijft om op regionale schaal, ook voor reclame-inkomsten, een belangrijke rol te blijven vervullen. Het jaar 2018 stond daarom in het teken van transitie welke nog een uitloop kent naar 2019.


MKB klanten zoeken naar oplossingen voor hun communicatievraagstukken en als reclamespecialisten profileren wij ons graag om ze van een juiste communicatiemix te voorzien. Om de omzetdoelen te realiseren maken we met de accountmanagers de omslag naar ‘consultative selling’. Ook kreeg in 2018 het verhogen van marktdruk en focus op de juiste klanten meer aandacht. De uitkomsten van een gehouden adverteerdersonderzoek gaven ons meer inzicht en richting om de verwachtingen van onze klanten en prospects waar te kunnen maken.


In de personele bezetting waren er in 2018 ook enkele wijzigingen. Commercieel manager Monique de Ridder vertrok naar CRS en werd opgevolgd door Albert Smeitink. Het accountmanagement team kende twee mutaties maar inmiddels is het team weer op volle sterkte.


De binnendienst heeft zich in commerciële ondersteuning positief weten te ontwikkelen. Dat heeft ertoe geleid dat het gehele salesteam effectiever en efficiënter is gaan werken.


De effecten van de ingeslagen weg zien we terug in de gerealiseerde omzetcijfers over 2018 van ons regionale verkoopteam. Zij wisten een mooie omzetplus te realiseren ten opzichte van 2017 voor elk mediumtype, waarbij de groei in onlineomzet het meest aansprekend is. Op landelijke schaal is Omroep Brabant Reclame met CRS beleid aan het maken hoe we online ons nog verder door kunnen ontwikkelen o.a. via programmatic sales. De verwachtingen voor 2019 zijn hoog gespannen.