Kijkcijfers

Bereik en profiel

Het gemiddelde weekbereik van Omroep Brabant bedroeg in 835.0000 kijkers*. Dit is een daling van 1.3% ten opzichte van een jaar geleden.


Het televisiepubliek bestaat uit evenveel mannen als vrouwen en een ruime meerderheid (58%) is 45 jaar of ouder. Het kijkpubliek is in 2018 iets verjongd ten opzichte van 2017. Wat betreft het opleidingsniveau van onze kijkers vond er een kleine verschuiving plaats. De meeste kijkers hebben een hoog- en middel opleidingsniveau.

Weekbereik

Waardering

De kijkers van Omroep Brabant geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 voor de tv-programma’s, een fractie hoger dan de 7,3 in 2017. Brabant Nieuws (8,0) en ’t Brabants Buske (7,6) werden van de gemeten programma’s het beste gewaardeerd.

Luistercijfers

Het gemiddelde weekbereik van Omroep Brabant Radio bedroeg 412.000 luisteraars*. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van een jaar geleden.

Weekbereik radio

Het radiopubliek bestaat uit iets meer mannen dan vrouwen. Net als bij de televisiezender is een ruime meerderheid (59%) 45 jaar of ouder. Ook het luisterpubliek is in 2018 iets verjongd ten opzichte van 2017.


Het gemiddelde marktaandeel van Omroep Brabant Radio kwam in 2018 uit op 5.9 (NLO/GfK, 10+). In 2017 was dat 5.6. Omroep Brabant is de zesde radiozender in Brabant, achter Radio 2, Radio 538, Qmusic, Sky Radio en Radio 10.

*Motivaction, meting 11 & 12, 2018