Financieel resultaat

Balans per 31 december 2018 (na verwerking resultaatbestemming)

Geconsolideerde exploitatierekening 2018