Lout Donders
Hoofd Varia TV & Evenementen

Evenementen en Varia

In de zoektocht naar nieuwe vormen op verschillende podia zijn we in 2018 uitgekomen bij 'Het Brabants Buske'. Het recept is simpel: maak een oud camperbusje qua look & feel zo Brabants als het maar zijn kan, rood-wit geblokt dus. Stop er apparatuur in en rijden maar. De makers van ‘t Buske worden op pad gestuurd door het publiek. Via verschillende social media kanalen, mail en app kan ons publiek voorstellen doen voor onderwerpen en verhalen. En de ploeg van dienst gaat er vervolgens op af. Online moet daarbij leidend zijn en het levert ook een wekelijks televisieprogramma op. We begonnen er rond carnaval mee en het was meteen enorm succes. Waar ’t Brabants Buske rijdt reageert het publiek enthousiast. Het levert veel mooie verhalen op en er is veel interactie met het publiek. Het is een succesvolle vorm van het gebruik van meerdere kanalen en een optimale kruisbestuiving.

Carnaval in 2018 was traditiegetrouw een enorme publiekstrekker op alle kanalen. Met veel inspanningen van veel collega's hebben we weer een mooie programmering neergezet met veel bekende onderdelen en met nieuwe programma's. Voor 3 Uurkes Vurraf meldden zich bijna 16.000 belangstellenden, er kunnen 1600 gelukkige mensen binnen. Voor het eerst hadden we de Kullekestocht vanuit het dorp Molenschot, met half vasten. Eenlingen en duo's uit de hele provincie waren uitgenodigd. Het begon klein, maar dat gold dertig jaar geleden ook voor 3 Uurkes Vurraf, we gaan het zien. Het is hartverwarmend om te zien hoe ongeveer het hele dorp Molenschot ons helpt bij de organisatie. Verder waren we weer bij veel evenementen verspreid over de provincie. Ook daarbij kijken we steeds: hoe kunnen we naast de reguliere registratie voor tv en site, via andere kanalen aanhaken.

Bij veel evenementen hebben we ook de samenwerking opgezocht met verschillende lokale omroepen: Met Zuid West TV deden we de Brabant Stoet en Breda Jazz en met ETV Breda de Singelloop in Breda.


Een mooi voorbeeld van vernieuwing was 'I AM Booming' van Anne-Marie Fokkens. Een programma over de Brabantse economie en Brabants trots. Als het ware een moderne remake van 'Booming Brabant' dat al enkele jaargangen op tv liep. Met I AM Booming is optimaal gebruik gemaakt van social media en het draait wat meer om de maakster wat het automatisch persoonlijker maakt.

De jaarlijkse inzamelactie ‘Samen voor de Voedselbank’ was ook in 2018 weer een groot succes met een recordopbrengst van 221.314 houdbare producten.


Het jaar sloten we af met een 'BrabantDoc'-week. Elke avond een andere documentaire, gemaakt in Brabant over Brabantse onderwerpen. Mogelijk is daarmee een nieuwe traditie geboren, want er zijn veel mooie Brabantse verhalen te vertellen.